SmartVend Logo

Neo - יתרונות תפעוליים

הבטים תפעוליים במכונה שלנו במכונות אחרות
זמן זיהוי ותיקון תקלה קצר ביותר וללא כלים ארוך ובדרך כלל מצריך טכנאי
זמן ניקוי מכונה 5 דקות (מגש + פח אשפה) 45 דקות עד שעה (מערבלים, משטחי עבודה, פנים המכונה, משטח יציאת כוס ועוד)
זמן מילוי מיכלים 25 דקות 25 דקות
שינוי מוצר בפשטות במקום ותוך 20 שניות מורכב או לא ניתן כלל
שינוי מגוון(משתיה קרה לחמה) 15 דקות לשילוט חזית ו-20 דקות לכל המגוון לא ניתן
החלפה מכוסות 180cc לכוסות של 300 cc מיידי מורכב, נדרש להחליף את רינג הכוסות (שולף הכוסות)
טל' 050-3037326 | האלון 42 קריית עקרון מיקוד: 76920  Jacob@smartvend.co.il